Rečníci

 

  

 
Prof. Milan Zelený
Fordham University, New York
Pôsobí ako globálny profesor systémov riadenia a propagátor sústavy riadenia Baťa. Odborník na multikriteriálne rozhodovanie, stratégie riadenia znalostí, produktivity práce a riadiacich systémov. Konzultant inštitúcií, podnikov a vlád v zahraničí (USA, Japonsko, Belgicko, Nový Zéland, Poľsko, Sovietsky Zväz, Čína, Tchajvan, Hong Kong, Írsko, Dánsko, Fínsko, Nemecko, Taliansko, Južná Afrika, Portugalsko, atď.). Vedeckú prácu zameriava na optimalizáciu a optimálne systémy, s aplikáciami vo výrobných procesoch. Je zástancom kapitalismu slobodného (nie voľného) trhu, nestraníckeho a neideologického prístupu v ekonomike. Dlhodobobo je na prvom mieste najcitovanejších českých ekonómov.
 
Vladimír Vaňo
Riaditeľ Stredoeurópskeho kompetenčného centra pre analýzu makroekonomiky a finančných trhov Sberbank Europe AG

Vladimír Vaňo je absolventom Wirtschaftsuniversität Wien a Carlson School of Management. Zahraničnú odbornú prax získal počas stáží v ekonomickom think-tanku vo Washintone, D.C. a v celosvetovej centrále Merrill Lynch v New York City v roku 2001. Po návrate z New Yorku sa stal vedúcim oddelenia Research v divízii Treasury Slovenskej sporiteľne. Od roku 2002 je pravidelný komentátorom finančných trhov v týždenníku TREND. V rokoch 2011 a 2012 pôsobil ako externý poradca pre menové záležitosti vicepremiéra a ministra financií Slovenskej republiky. UNDP (United Nations Development Programme) ho zaradila na svoj zoznam preverených expertov na verejné financie. V roku 2007 prijal ponuku stať sa hlavným analytikom Volksbank Slovensko, ktorá je od roku 2012 členom skupiny Sberbank. Je členom Výboru pre makroekonomické prognózy pri Ministerstve financií SR, členom správnej rady Nadácie Pontis a členom International Alumni Board na WU Executive Academy vo Viedni. V júli 2013 ho predstavenstvo Sberbank Europe AG vymenovalo za šéfa Stredoeurópskeho kompetenčného centra pre analýzu makroekonomiky a finančných trhov.

 
JUDr. Jaroslav Ružička, PhD.
Ružička Csekes

Osobne a aktívne sa venuje právnemu poradenstvu od roku 1992. Vedie jeden z najväčších tímov právnikov na Slovensku, ktorý bol opakovane ocenený klientmi ako Právnická firma roka. Dodávanie externých služieb najväčším spoločnostiam na Slovensku, ako aj dlhodobé pôsobenie na trhu, mu umožňuje vidieť veci s nadhľadom a aplikovať riešenia s pridanou hodnotou a ekonomickým efektom.

Je managing partnerom advokátskej kancelárie Ružička Csekes, ktorá ako prvá na Slovensku, vytvorila vlastný seniorský tím právnikov pre oblasť Compliance ako progresívneho odvetvia. Svojím strategickým pohľadom, vysokou odbornosťou a dlhoročnými skúsenosťami prispieva k zásadnej transformácii poskytovania právnych služieb do budúcnosti, kde v súlade so stratégiou dodávania nielen excelentných právnych riešení, ale aj pridanej hodnoty pre klienta a jeho biznis, prináša mnohé inovácie a riešenia mimo rámca konvenčných právnych služieb. Novým trendom nie je suplovať dodanie právneho produktu, ale byť rovnocenným partnerom pre klienta, ktorý je schopný vnímať biznisové súvislosti v širšom kontexte. Dlhoročné zastupovanie veľkých korporátnych klientov je toho dôkazom.

 
JUDr. Ivan Moroz
Partner Screening Solutions Slovakia

Ivan je partnerem společnosti a je zodpovědný za rozvoj aktivit na středoevropských a východoevropských trzích. V současnosti se převážně věnuje rozvoji a řízení aktivit dceřiné společnosti na Slovensku.

Zaměřuje se na projekty nadnárodního charakteru v oblasti vyšetřování rozsáhlých korupčních případů, zaměstnanecké a organizované kriminality. Dále se specializuje na poskytování služeb pro zahraniční korporace, které se staly cílem útoků organizovaných skupin.

Po odchodu z diplomatických služeb, kde byl delegátem při odzbrojovacích rozhovorech při OSN v Ženevě, se stal jedním z prvních zakladatelů útvaru boje proti organizovanému zločinu v ČSFR a následně v ČR. Zde zodpovídal za spolupráci se specializovanými službami členských zemí Interpolu. Následně působil jako přední specialista na oblast AML a řízení rizik v bankovním sektoru. Několik let pracoval jako globální ředitel Compliance a interního auditu pro předního světového výrobce keramiky. Je spoluzakladatelem a partnerem švýcarské poradenské firmy specializované na management consulting a řízení rizik. Z této pozice v posledních patnácti letech řídil významné „greenfieldové“ projekty pro nadnárodní společnosti vstupující na středoevropské a východoevropské trhy. V těchto firmách zároveň zastával i exekutivní pozice.

 
Ing. László Ivan
CEO - Arriva Slovakia (člen Deutsche Bahn)
Generálny riaditeľ spoločností ARRIVA na Slovensku (člen skupiny Deutsche Bahn). Aplikovanie zahraničných Compliance programov a ich implementovanie do lokálneho prostredia je výzvou každého manažéra. László riadi zo svojej pozície stratégiu piatich dopravných spoločností, dvoch servisných spoločností, cestovnú kanceláriu, zodpovedá za 2.400 zamestnancov a to všetko v 4 regiónoch Slovenska. Výzvy Compliance v odvetví dopravy vo všeobecnej rovine, ako aj nástrahy implementácie požiadaviek Compliance z akcionárskeho prostredia rieši už viac ako 4 roky. Je pravidelným rečníkom a pozývaným hosťom odborných konferencií a svojím prístupom je inšpiráciou pre ostatných.
 
JUDr. Oszkár Világi
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti SLOVNAFT, a.s.
Výkonný viceprezident Skupiny MOL založil v roku 1992 právnickú kanceláriu Csekes, Világi, Drgonec & Partners. V rokoch 1990 až 1992 bol poslancom československého parlamentu a od roku 1996 zastával viaceré funkcie v riadiacich aj kontrolných orgánoch významných slovenských spoločností – Poľnobanky, Slovenskej poisťovne, ŽSR, CHZP Apollo. Bol právnym poradcom zahraničných investorov pri významných projektoch reštrukturalizácie slovenského priemyslu (U.S. Steel, France Telecom, OTP, MOL Group). Od roku 2006 je generálnym riaditeľom spoločnosti SLOVNAFT, a.s. a od roku 2009 aj predsedom predstavenstva SLOVNAFT, a.s. V apríli 2010 sa stal členom Výkonnej rady Skupiny MOL a od roku 2016 je výkonným viceprezidentom Skupiny MOL. Od roku 2011 je tiež členom Dozornej rady INA d.d. Je predsedom Slovensko-maďarskej obchodnej a priemyselnej komory založenej v roku 2012.
 
JUDr. Ing. Ľuboslav Parihuzič
Tatra banka
V rokoch 2004 – 2009 pracoval v OTP banke slovensko a.s. na úseku prevencie prania peňazí. Od roku 2010 pracuje v Tatra banke a.s. rovnako v agende compliance. Od roku 2015 je vedúcim oddelenia v oblasti prevencie retailových podvodov, finančných sankcií, FATCA a Commen reporting standards.
 
Ing. Vladimír Slezák
Generálny riaditeľ Siemens s.r.o.

(1963) – vyštudoval na Slovenskej vysokej škole technickej (dnešná Slovenská technická univerzita), zameranie na stroje pre chemický a potravinársky priemysel. V 80. rokoch pôsobil v spoločnostiach TECHNOPOL, a.s., a WAVO Trans, s.r.o. V spoločnosti CSK – IMS, s.r.o., zastával do roku 1994 funkciu vedúceho obchodno-technického oddelenia. Nasledujúcich päť rokov bol vedúcim technického a obchodného oddelenia, neskôr prokuristom spoločnosti Schenck Slovakia, s.r.o. Z firmy ABB Elektro, s.r.o., kde pôsobil ako obchodný manažér, prešiel v roku 1999 do spoločnosti Siemens s.r.o. Najskôr zastával funkciu akvizitéra, neskôr bol vedúcim divízie Automatizačnej techniky a pohonov. V roku 2002 sa stal technickým riaditeľom a konateľom spoločnosti. Od decembra 2008 je jej generálnym riaditeľom a predstaviteľom koncernu Siemens AG na Slovensku.

V súčasnosti je činný ako podpredseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, prezident Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory, člen predstavenstva Slovensko-rakúskej obchodnej a priemyselnej komory, člen vedeckej a predseda správnej rady STU Bratislava, člen priemyselnej rady FEI STU Bratislava, člen správnej rady Žilinskej univerzity v Žiline, člen vedeckej rady Strojníckej fakulty Technickej Univerzity v Košiciach.

 
JUDr. Juraj Szabó, PhD.
Vedúci oddelenia Compliance v spoločnosti ČEZ

Vedúci oddelenia Compliance v spoločnosti ČEZ, člen výkonnej rady Českej asociácie Compliance, zapísaný v zozname rozhodcov rozhodcovského súdu pri českej obchodnej komore a poľnohospodárskej komore. Ako vedúci právneho úseku ČEZ a.s. stál pri zrode stratégie a dizajnu komplexného Compliance programu spoločnosti v skupine ČEZ. Pôsobil aj v GE Money Bank, Komerčnej banke a.s., Raiffeisen Bank v Českej republike. Je aktívnym predstaviteľom novej vlny Compliance v CEE.

 
JUDr. Katarína Novotná
Riaditeľka Úseku práva Wüstenrot poisťovňa, a.s. a Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.

V oboch spoločnostiach skupiny Wüstenrot na Slovensku riadi poskytovanie právnych služieb v oblasti poisťovníctva a v oblasti stavebného sporenia tak, aby Úsek práva prispel čo najväčšou možnou mierou k vynikajúcim hospodárskym výsledkom, ktoré spoločnosti dlhodobo dosahujú. Do jej kompetencie patrí okrem právnych služieb aj problematika compliance.

 
JUDr. Petr Barák
Komisia pre bankovú a finančnú bezpečnosť ČBA, Air Bank

Predseda Komisie pro bankovú a finančnú bezpečnosť ČBA, Vedúci oddelenia riadenia operatívnych rizík a AML v spoločnosti Air Bank a.s.

Je zodpovedný za prevenciu a šetrenie podvodov, prevenciu legalizácie príjmov pochádzajúcich z trestnej činnosti a boja s medzinárodným terorizmom, dodržiavanie pravidiel kontroly medzinárodného obchodu a za fyzickú bezpečnosť. Viedol projekty, zamerané na prevenciu a detekciu podozrivého správania klientov a zamestnancov.

Od roku 2004 pôsobí v pozícii predsedu Komisie pre bankový a finančný bezpečnosť Českej bankovej asociácie, kde sa podieľa na vytváraní a aktualizácií bankových štandardov, zameraných na oblasť bankovej bezpečnosti a ďalej zastupuje Českú bankovú asociáciu na rokovaniach Európskej bankovej federácie vzťahujúcich sa k bezpečnostnej problematike a problematike legalizácie príjmov z trestnej činnosti.

 
Ing. Veronika Sedlářová
Riaditelka oddelenia compliance Siemens

Pracuje v spoločnosti Siemens od roku 2005, posledné 4 roky na pozícii riaditeľky oddelenia Compliance. Vo svojej funkcii je zodpovedná za rozvoj firemných zásad etického podnikania skupiny Siemens v Českej republike, a to ako vo vnútri firmy, tak vo vzťahu k obchodným partnerom a zákazníkom. Predtým v spoločnosti Siemens pracovala ako finančná audítorka so zameraním na financie a Compliance, kam prišla zo spoločnosti PricewaterhouseCoopers, kde zastávala obdobnú pozíciu. Má viac ako 10-ročné skúsenosti v oblastiach Compliance, auditu a financií.

 
JUDr. Naďa Roštek Spustová, LL.M.
Riaditeľka útvaru Právne služby Slovnaft

Pôsobí ako riaditeľka útvaru Právne služby v spoločnosti SLOVNAFT, a.s. Predtým takmer 10 rokov pôsobila ako advokátka zameriavajúca sa na oblasť súťažného práva a regulované odvetvia. V minulosti zastávala manažérsku pozíciu v Slovenskom plynárenskom priemysle a.s. a na Protimonopolnom úrade SR, kde pôsobila ako riaditeľka právneho odboru. Právo vyštudovala na Univerzite Komenského v Bratislave. V roku 2009 získala titul LL.M. na American University - Washington College of Law, kde študovala vďaka prestížnemu štipendiu Fulbrightovej komisie a vlády USA. Počas štúdia v USA sa zamerala na komparatívne štúdium antitrustového práva USA a EÚ a absolvovala tiež niekoľkomesačnú odbornú stáž na U.S. Federal Trade Commisison

 
JUDr. Lucie Schweizer
Ružička Csekes

Advokátka s viac ako 15 rokmi praxe špecializujúca sa na korporátne trestné právo, prevenciu kriminality právnických osôb, strategické plánovanie, design a risk manažment a strategické a senzítívne rozhodovanie a postupy. V rámci Ružička Csekes spoluvytvorila tím špecialistov na korporátne trestné právo, v súčasnosti unikátny tím v slovenskom prostredí. V minulosti pôsobila na katedre trestného práva a kriminalistiky právnickej fakulty na Trnavskej univerzite a je pravidelnou autorkou príspevkov na tému trestnej zodpovednosti právnických osôb. Verí, že advokácia v business prostredí nemá poskytovať „iba“ dodávku právnej služby (napr. zmluvy), ale aj skutočnú pridanú hodnotu v podobe iného pohľadu a skúseností z trhu z iných odvetví, čím prispieva k identifikácii viacerých možností a väčšej variabilite riešení.

 
Petr Moroz
Managing partner Screening Solutions
Petr je riadiacim partnerom spoločnosti a okrem strategického rozvoja a medzinárodnej expanzie sa venuje projektom v oblasti Governance, Risk a Compliance a službám riadenia personálnych rizík a ich rozšírenia v rámci trhov strednej a východnej Európy. Medzi jeho klientov v týchto oblastiach patria najmä významné investičné skupiny, finančné a bankové inštitúcie, IT spoločnosti a telekomunikační operátori. Pred založením spoločnosti bol manažérom oddelenia vyšetrovania podvodov a riešenia sporov v E&Y a GE Money v Českej republike a a na Slovensku a bol tiež členom reakčného tímu špecializovaných vyšetrovateľov, v rámci ktorého sa podieľal na mnohých vyšetrovaniach medzinárodných finančných podvodov. Ďalšie skúsenosti získal aj v rámci riadenia bezpečnosti pre americký hotelový reťazec Marriott.
 
Mgr. Sylvia Szabó
Ružička Csekes

Advokátka s viac ako 19 rokmi praxe špecializujúca sa na korporátne trestné právo, protikorupčné programy, programy prevencie protispoločenskej činnosti a preventívne opatrenia.

V rámci Ružička Csekes sa podieľala na vzniku tímu špecialistov na korporátne trestné právo, čo v súčasnosti predstavuje unikátny tím v slovenskom prostredí. Pravidelne sa vyjadruje k téme trestnej zodpovednosti právnických osôb. Poskytuje klientom poradenstvo v oblasti compliance, školí zamestnancov klientov, pripravuje a implementuje rôzne interné predpisy za účelom ochrany zamestnávateľa a dodržania jeho povinností. Zastáva názor, že vhodnou adaptáciou existujúcich interných a externých opatrení sa podnikatelia vedia pripraviť a zabezpečiť efektívnu ochranu svojich top manažérov a tým aj firmu samotnú. Bohatá prax a skúsenosti získané poradenstvom pre spoločnosti z rôznych oblastí hospodárstva jej umožňujú aplikovať najlepší pohľad na to, kde začať s ochranou a túto správne nastaviť.

 
Tomáš Zaťko
Chief Executive Officer Citadelo

Tomáš objavil svoj hackerský talent ešte v detstve. Prvý program napísal ako osem ročný. Koníčkom jeho rannej mladosti bolo reverzné inžiniersko binárnych dátových štruktúr obľúbených hier. Toto sebaučenie ho priviedlo k láske k technológiám a k ich hlbšiemu pochopeniu. V dospelosti povýšil hobby na podnikanie. Tomáš má viac ako desať rokov odbornej praxe v oblasti IT bezpečnosti. Pomáha spoločnostiam od veľkých finančných inštitúcií až po odvetvie priemyslu. Zabezpečenie vašej firmy je Tomášova vášeň. Je hacker bojujúci na vašej strane.

 
Prof. PhDr. Anna Remišová, PhD.
Fakulta Managementu UK

Profesorka Anna Remišová stála pri zrode podnikateľskej etiky na Slovensku v 90-tych rokoch minulého storočia a je priekopníkom výučby podnikateľskej etiky na ekonomických a manažérskych vysokých školách. Významnou mierou prispela k rozvoju podnikateľskej etiky aj v praxi – participovala na vytvorení mnohých podnikových etických kódexoch, bola členkou niekoľkých etických rád a viedla prvú etickú poradňu na Slovensku v spoločnosti Slovnaft, a. s. O svojich teoretických poznatkoch a praktických výsledkoch prednášala na univerzitách v Nemecku, Švajčiarsku a v Rusku. Je autorkou mnohých kníh a vedeckých publikácií publikovaných doma i v zahraničí, patrí k najcitovanejším slovenským autorom v oblasti podnikateľskej etiky. K jej najvýznamnejším knižným publikáciách možno zaradiť knihy "Etika a ekonomika" (2000, 2004, 2011) a "Súčasné trendy podnikateľskej etiky. Od teórie k praxi" (2015) a v spoluautorstve "Etické vedenie ľudí v slovenskom podnikateľskom prostredí" (2015).

 
Doc JUDr. Tomáš Strémy, PhD.
Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky na PF UK

Je členom Vedeckej rady na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a na Akadémii Policajného zboru v Bratislave. Bol členom komisie pre trestné právo hmotné, ad hoc komisie vo veciach väzenstva a člen pracovnej skupiny k zákonu o trestnej zodpovednosti právnických osôb na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky. Je vedúcim projektu APVV s názvom „Restoratívna justícia v podmienkach Slovenskej republiky“, spoluriešiteľom viacerých grantových projektov, autorom, resp. spoluautorom viacerých monografií, učebníc, desiatok odborných článkov a aktívne sa zúčastňuje vedeckých podujatí doma i v zahraničí.

 
Ing. Tomáš Antonič
Screening Solutions

Tomáš je riadiacim partnerom spoločnosti na pozícii technického riaditeľa. Pred založením spoločnosti zbieral 10 rokov skúsenosti v najväčšom medzinárodnom tabakovom koncerne.

Je špecialistom na návrh architektúry a správu sieťovej infraštruktúry a serverových systémov na platforme Windows. Má viac ako 20 ročnú prax v správe a zabezpečení IT.

V spoločnosti je zodpovedný za analýzy, návrh a implementácie bezpečnostných IT riešení u klientov, zahrňujúcich externú aj internú IT bezpečnosť firmy.

Etický hacking využíva vo svojej každodennej praxi v prospech klientov podľa hesla “ak chcete poraziť hackera, musíte ako hacker myslieť”.

 
Ing. Radek Beneš
súdny znalec, Městký soud Praha
Súdny znalec ČR v oboroch kybernetiky, ekonomiky a kriminalistiky, člen trestného senátu 47T u Městského soudu v Praze, špecializujúci sa na trestné konanie s prvkami ITC (digitálne dôkazy). Špecializácia v obore: bezpečnosť a ochrana dát, počítačová kriminalita, software, produkty a služby informačných technológií, certifikovaný špecialista ochrany osobných údajov, interný audítor ISMS podľa ISO 27001.
 
plk. Ing. Martin Krčmárik
Národná kriminálna agentúra (NAKA)
Od roku 1993 pôsobí na úseku služby finančnej polície a služby kriminálnej polície. Zastával funkciu riaditeľa Finančnej spravodajskej jednotky, a riaditeľa Národnej jednotky finančnej polície. Od r oku 2014 zastáva funkciu zástupca riaditeľa Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). Pôsobí ako zástupca SR pre oblasť ochrany proti praniu špinavých peňazí v rámci platformy AMON (Anti-Money Laundering Operational Network) a ako národný expert SR pre oblasť daňových podvodov s DPH v rámci EMPACT (the European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats).
 
Dr. Armin Toifl
ATCons

Dr. Armin Toifl pôsobí ako firemný poradca, audítor, školiteľ, vysokoškolský pedagóg a redaktor v oblasti compliance managementu a managementu zmlúv v medzinárodnom stavebníctve. Dr. Toifl ponúka svoje medzinárodné skúsenosti viac ako 31 rokov. Pôsobil v odbore General Counsel Legal & Compliance spoločnosti Siemens pre strednú a východnú Európu, Head of Legal of VAI Metals Technologies a pred tým ako legal manager vo spoločnosti VOEST-ALPINE.

 
JUDr. Zuzana Šabová
Protimonopolný úrad SR

Pracuje na Protimonopolnom úrade ako riaditeľka odboru pre druhostupňové konanie, ktorý zabezpečuje vedenie odvolacích konaní pred Radou úradu. Okrem toho sa podieľa na zahraničnej agende úradu, najmä v rámci európskych záležitostí. V akademickej sfére je študentkou PhD. Štúdia na Právnickej fakulte UK v Bratislave, kde pôsobí aj ako vyučujúca práva hospodárskej súťaže. Pravidelne publikuje odborné články o práve a politike hospodárskej súžaze a vystupuje na slovenských aj medzinárodných konferenciách.

 
JUDr. Libor Duľa
Najvyšší súd
nar. 1966, po absolvovaní právnickej fakulty v Košiciach v r. 1988 pôsobí nepretržite v súdnictve, ako justičný čakateľ následne ako sudca Okresného súdu Košice I a Krajského súdu v Košiciach. V r. 2008 až 2009 absolvoval stáž na Ministerstve spravodlivosti slovenskej republiky, kde bol okrem iného poverený riadením sekcie legislatívy. Od r. 2009 vykonáva funkciu sudcu na Najvyššom súde Slovenskej republiky, od r. 2010 ako stály sudca tohto súdu, následne aj predseda senátu. Po celú dobu výkonu funkcie sudcu sa venuje trestnoprávnej agende, v r. 2015 bol zvolený za predsedu trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Je externým členom pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky a tradične pôsobí v odborných legislatívnych komisiách.
 
plk. JUDr. Petr Sloboda
1. námestník riaditeľa Kriminálneho úradu Finančnej správy SR
1. námestník riaditeľa Kriminálneho úradu Finančnej správy SR pre úsek špeciálnych činností a vyšetrovania, pôsobil taktiež ako zástupca vedúceho oddelenia - Odbor boja proti terorizmu a nelegálnej migrácii v Slovenskej informačnej službe aj ako vyšetrovateľ Policajného zboru SR. Plk. JUDr. Sloboda má špeciálne spravodajské vzdelanie britskej spravodajskej služby MI6 (Veľká Británia) a Slovenskej Informačnej služby.
 
Tomáš Rulíšek
Námestník SIS
 
 
Ján Pálenčár
NARKS
Prezident Národnej asociácie realitných kancelárii Slovenska, 1. viceprezident Slovenského živnostenského zväzu, člen dozornej rady Slovak Business Agency (SBA), reprezentant projektu Index realitného zdravia, externý lektor na Paneurópskej VŠ, pravidelný prispievateľ do médií (Reality.sk, TA3, HN, Trend,...) a bývalý profesionálny futbalista, ktorý pracuje na realitnom trhu od roku 1996. V realitách postupne získal skúsenosti ako realitný maklér, team leader, riaditeľ a konateľ RK. Od roku 1999 je majiteľom realitnej kancelárie Urban & Partner. V roku 2006 rozšíril oblasť svojho podnikania aj na developerstvo. Medzi najznámejšie projekty, na ktorých participoval, patria Duo House, Median House, vila Aston, Monarská alej , Jarabinky a pod.